Siber Güvenlik Dünyasına Hoşgeldiniz

Ulusal Siber Güvenlik Akademisi olarak sizlere bu alanda siber güvenlik & ethical hacking eğitimi , günümüz siber saldırılarında kullanılan araç ve teknikleri kullanarak, siber güvenlik konusunda sizlere saldırı ve savunma yönünden eğitimler ile sizlerin çözümler üretebileceğiniz bir siber dünya sunuyoruz .

  • Ulusal Siber Güvenlik Akademisi olarak sizlere bu alanda siber güvenlik & ethical hacking eğitimi , günümüz siber saldırılarında kullanılan araç ve teknikleri kullanarak, siber güvenlik konusunda sizlere saldırı ve savunma yönünden eğitimler ile sizlerin çözümler üretebileceğiniz bir siber dünya sunuyoruz .

huffman kodlaması

  1. Basit Veri Sıkıştırma Mantığı

    VERİ SIKIŞTIRMA Kayıpsız Sıkıştırma: Dosya içerisinde tekrar eden desenlerin daha bir alan kapsayacak biçimde gösterilmesidir. Çalışma uzunluk kodlamasında, ‘’ABABABABAB’’ dizini yerine ‘’AB5’’ yazılır. Huffman kodlamasında ise ‘’AAAAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCDDDDDEE’’ [A10],[B,8],[C,6],[D,5][E,2]...